Skip to content
All posts

Vierasblogi | Tomi Kinnunen » Markkinoinnin vuokrajohtaja

tomi_kinnunen-1

Markkinoinnin vuokrajohtaja - kasvun tekijä

Vuokrajohtajia käytetään Suomessa enenevässä määrin, mutta markkina on hyvin kehittymätön verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Ruotsiin. Useimmiten vuokrajohtajia käytetään väliaikaisina toimitusjohtajina haastavissa muutostilanteissa tai talousjohtajina etsittäessä henkilövaihdosten yhteydessä uutta osaajaa. 

Kaupallisissa toiminnoissa vuokrajohtajia Suomessa käyttävät tällä hetkellä vain edistykselliset organisaatiot, jotka ymmärtävät joustavan resursoinnin merkityksen sekä yritykset, joilla on halu kehittää toimintatapojaan ja osaamistaan rivakasti. 

Tuntemani ruotsalaiset vuokrajohtajat ovat kertoneet, että naapurimaassa yrityspäättäjät käyttävät Interim CMO:ta työkaluna välittömästi, kun tapahtuu odottamaton henkilövaihdos tai huomataan että palkkasuhteisen tiimin suorituskyky ei ole tyydyttävällä tasolla johtamis-, osaamis- tai resurssivajeen vuoksi. 

 

Välitön vaikutus toimintaan 

Interim CMO on nopea ratkaisu. Vuokrajohtaja saadaan useimmiten käyttöön 1-2 viikossa, suurin hidaste on ostavan organisaation perinteiset valinta- tai rekrytointikäytännöt. Riippumaton vuokrajohtaja on valmis aloittamaan työskentelyn jopa päivissä.  

Nopeus on keskeinen etu, koska markkinointitoiminto jota ei johdeta tai joka kärsii akuutista aliresurssoinnista, ei tue liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista parhaalla mahdollisella tavalla. Nopeuteen liittyy myös se, että osaavat vuokrajohtajat, joilla on laaja kokemus eri toimialoilta ja monipuolisista kaupallisista tehtävistä pääsevät nopeasti kiinni työhön ilman pitkiä perehdyttämisjaksoja. Vaikuttavuutta lisää myös se tosiasia, että vuokrajohtajan toimintaa ei hidasta toimistopolitiikka tai altistuminen organisaation sisäisille uskomuksille ja oletuksille. 

 

Puhuu johdon kieltä 

Interim CMO:n osaamisprofiili on usein tehtävään nähden liian korkea. Tämä kuitenkin mahdollistaa strategisen otteen ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Interim CMO puhuukin johdon kieltä ja kiihdyttää eri toimintojen välistä yhteistyötä välttäen osaoptimointia ja siiloutumista. 

Interim CMO ajattelee kuin CEO. Tärkeintä on yrityksen ja toimeksiannon tavoitteiden saavuttaminen sekä tulevaisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen. Ulkopuolisena osaajana on helpompi havaita kasvua tukevat tekijät ja tarttua niihin ratkaisukeskeisesti. Interim CMO tuo mukanaan osaamista ja taitoja, mutta myös ymmärrystä laajemmasta kumppaniverkostosta. Kumppanien hallinta on keskeistä varsinkin tapauksissa, joissa markkinadynamiikassa on tapahtunut huomattavia muutoksia ja vanhat tavat toimia eivät riitä. Tällöin Interim CMO tuo objektiivista näkemystä siihen myös, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä kumppanin kanssa.

 

Osa- vai kokoaikainen ratkaisu? 

Vuokrajohtajan palvelua voi ostaa tarvittavan määrän, eikä aina ei ole perusteltua ostaa kokoaikaista palvelua. Interim CMO voi työskennellä esimerkiksi samanaikaisesti markkinointijohtajan kanssa, keskittyen strategiseen hankkeeseen tai kehittämistyöhön, jolloin sopiva työpanos voi olla vaikkapa 1-2 päivää viikossa 4 kk:n ajan. Tämä lisää joustavuutta ja kustannustehokkuutta entisestään sekä nopeuttaa yrityksen kaupallisten toimintojen kehittymistä. Interim CMO on toimiva ratkaisu myös silloin, kun yrityksen ei kannata rekrytoida vakinaista markkinointijohtajaa. Edellinen esimerkki voi olla toimiva nuorelle kasvuyhtiölle tai yritykselle, joka on vasta luomassa markkinointitoimintojaan. 

 

Tomi Kinnunen

Independent Brand Accelerator

tomi kevyt kuva

Tomilla on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä johtavien suomalaisten brändien kanssa, ja hän auttaa yrityksiä markkinoinnin kehittämisessä vuokrajohtajana sekä konsulttina.

 

Tarvitsetko osaajia, nopeasti?