Työsuhdetta tarjoamalla ei aina saa parasta osaajaa – “Saan yrityksen koneen käyttöön, ja ryhdyn toimeen heti”, kertoo vuokrajohtaja työstään

Kauppalehti avasi miten Raute Oyj hyödynsi vuokrajohtaja osaamista. Kauppalehti: Artikkeli kokonaisuudessaan maksumuurin takana

Tarja Järvinen: ”On huomattu, että ulkopuolisesta osaajasta on oikeasti apua ja hänellä on osaamista ja näkemystä, jota ei välttämättä ole omasta takaa.”
Järvinen uskoo Rauten käyttävän freelance-asiantuntijoita ja vuokrajohtajia tulevaisuudessakin tarpeen mukaan. Projektityön tekijää ei välttämättä kannata palkata yhtiöön, sillä projektin jälkeen samalle osaamiselle ei enää olisi käyttöä. Silloin on parempi, että osaaja siirtyy seuraavaan projektiin johonkin toiseen yritykseen.
”Jos työ on projektiluontoista ja siihen tarvitaan tiettyä osaamista, on selvää, ettei määräaikaiseen työsuhteeseen nopealla aikataululla saa parhaita osaajia”, Järvinen sanoo.”

Sari Kaikkonen: “Kun Kaikkonen aloitti vuokrajohtajana, nimike ei ollut kovin tunnettu, mutta yritysmaailmassa käytettiin konsultteja. Hän korosti, ettei halua tulla konsultoimaan, vaan tekemään.
Yksi vuokrajohtajan ja konsultin tyypillinen ero on siinä, että vuokrajohtaja otetaan osaksi asiakasyrityksen organisaatiota ja mukaan tekemään päätöksiä. Vuokrajohtaja voi edustaa yritystä ja puhua sen äänellä tilanteessa, jossa konsultit istuvat toisella puolella pöytää. Tyypillisesti vuokrajohtaja kutsutaan myös esimerkiksi yrityksen juhliin ja tiedotustilaisuuksiin samalla tavalla kuin palkattu henkilöstökin.”
”Enää vuokrajohtajia ei ajatella konsultteina, mutta edelleenkään meitä ei osata käyttää kovin paljon”, Kaikkonen sanoo.”

Ferovalo Oy / Liehu: “Vuokraamalla voi saada ylipätevän
Liehun mukaan yksi vuokrajohtajien käyttämisen eduista on ylipätevyys. Henkilö, joka kiinnostuu asiakkaan projektista vuokrajohtajana, ei hänen mukaansa todennäköisesti olisi kiinnostunut samasta tehtävästä vuosia kestävässä työsuhteessa. Tyypillisesti vuokrajohtajalla on kokemusta ylemmän hierarkiatason työstä kuin mitä hän projektissaan tekee.
”Tietyn aseman ja tulotason saavuttamisen jälkeen ihminen vaihtaa työpaikkaa, koska pääsee oppimaan uutta ja tekemään jotakin erilaista kuin aikaisemmin. Hän ei siis vielä osaa tehtävää parhaalla mahdollisella tavalla, vaan haluaa oppia. Vaikka vuokrajohtajakin samalla toki oppii, hän ei tule tehtävään sen takia, että oppii siinä uutta, vaan koska on tehnyt vastaavaa aikaisemminkin ja ollut vähintään samankokoisessa tilanteessa.”

Osaamisen markkinat muuttuvat ja täsmäosaamisen tarjonta sekä käyttö kasvaa.
#freelancer #vuokrajohtaja #interimmanager #futureofwork