Larry Page quote

Ferovalon palvelu auttaa kohdentamaan kompetenssin

ritysten menestyksen takaa niiden johdon ja asiantuntijoiden kompetenssi. Operatiivinen ja strateginen osaaminen ja kyvykkyys oikeassa tilanteessa ja oikeaan aikaan ovat ratkaisevan tärkeitä kilpailutekijöitä