Press Release: Ferovalo appointed Hannu Winberg as Growth Manager (Finnish)

Ferovalo panostaa kasvuun markkinamurroksessa

STT

Ferovalo panostaa kasvuun vahvistamalla tiimiään markkinamurroksessa ja toivottaa tervetulleeksi menestystarinaa rakentamaan Hannu Winbergin, Head of Growth.

”Ferovalon palvelualusta nopeuttaa ja tehostaa oikean osaajan löytämistä asiakasyhtiön liiketoiminnan tarpeisiin. Läpinäkyvä ja kustannustehokas toimintamalli on helppo omaksua ja ottaa osaksi yhtiön resursointi- ja osaamistarpeiden suunnittelua ja hallintaa”, Winberg toteaa.

Ferovalon kasvu kohdistuu ensivaiheessa Suomen markkinoille ja samanaikaisesti palvelualustan kehityspanostuksella luodaan vahva perusta liiketoiminnan kansainvälistymistä varten. Hannu on toiminut aikaisemmin johtotehtävissä niin suuremmissa yrityksissä kuin startupeissakin ja hänellä on kokemusta liiketoiminnan kasvattamisesta, muutosjohtamisesta kuin freelance-palveluiden tuottamisesta.

Vuokrajohtaja auttaa markkinamurrosten hallinnassa

Yritysten strategiset valinnat ja markkinatilanne muuttuivat merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

”Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii yhä nopeampia toimenpiteitä, joihin vuokrajohtajat tai -asiantuntijat voivat tarttua ripeästi”, toteaa Ferovalon toimitusjohtaja Elina Liehu.

Nyt tilanne korostuu entisestään, kun osa strategisista valinnoista ja pitkäaikaisista sitoumuksistakin muuttuivat yllättäen. Strategiaa tulee tarkistaa, on tarve tehdä riski- ja markkina-analyysejä sekä skenaarioita ja muokata toimintasuunnitelmaa.

Kansainvälisen vuokrajohtajayhdistyksen INIMA:n (International Network of Interim Manager Associations) vuoden 2022 kyselyn mukaan vuokrajohtajamarkkina on keskimäärin 11% kasvussa Euroopassa, mutta Ranskassa ja UK:ssa kasvu on jopa 21%. Markkinatilanne muuttui kuitenkin merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan; sota ja siitä seuranneet talouspakotteet ovat laittaneet yritysten suunnitelmat uusiksi – tilanne elää koko ajan ja vaikutuksia maailmalla ovat vielä sumun peitossa.

Ferovalo auttaa yhtiöitä sopeutumaan tilanteessa, jossa uudistumis- ja toimeenpanokyvyt korostuvat. Vaikka Suomi on ollut seuraajana vuokrajohtajien hyödyntämisessä Ruotsiinkin verrattuna, niin pandemiakriisi muutti markkinatilannetta suotuisaan suuntaan etenkin johtamisen ja tietotyöntekemisen osalta. Itsenäisten tekijöiden määrä ja käyttö ovat kasvaneet yrityksissä, kun muutos- ja täsmäosaamista tarvitaan kilpailukyvyn säilyttämiseksi.