Ferovalon palvelu auttaa kohdentamaan kompetenssin

Larry Page quote

Suomen markkinalta on puuttunut omistajille kustannustehokas keino löytää hallituksen tai Advisory Boardin jäseniä. Ferovalon Slushissa lanseeraama järjestelmä yhdistää operatiivisissa johtotehtävistä ja hallitustyöstä kiinnostuneet kyvykkyyksiä etsiviin yrityksiin.

”Me Ferovalossa uskomme siihen, että yritysten menestyksen takaa niiden johdon ja asiantuntijoiden kompetenssi. Operatiivinen ja strateginen osaaminen ja kyvykkyys oikeassa tilanteessa ja oikeaan aikaan ovat ratkaisevan tärkeitä kilpailutekijöitä”, Sanoo Ferovalon perustaja ja toimitusjohtaja Elina Liehu.

Yrityksen menestys riippuu kompetensseista, joita sillä on käytössään elinkaarensa eri vaiheissa. Kompetenssi on liikkuva ja muuttuva elementti. Yrityksen eri vaiheissa tarvittavat kompetenssit muuttuvat ja yritysten haasteena onkin usein saada käyttöönsä kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat kyvykkyys.

Ferovalon palvelut ovat sekä asiakkaille että palvelun jäsenille mahdollisimman läpinäkyvä. Esimerkiksi Competent Board -palvelu on selkeästi hinnoiteltu yrityksille, joilla on strategia ja selkeä näkemys kaivatusta kompetenssista. Ferovalo tarjoaa yrityksille myös palvelua, jossa asiakkaiden strategiaa kirkastetaan ja määritellään yhteistyössä Ferovalon Competent Board -tiimin kanssa, joka konsultoi asiakkaita tarvituilla osa-alueilla, esimerkiksi kompetenssin määrittelyssä tai itse valintaprosessissa.

Ferovalon toimintaperiaate on erilainen perinteiseen Headhuntingiin verrattuna. Ferovalon tapa toimia on avoin, mutta samalla ihmisten ja yritysten yksityisyyttä kunnioittava.

”Uusi järjestelmämme on GDPR-yhteensopiva. Järjestelmäämme ilmoitetut avoimet tehtävät ovat jäsentemme nähtävillä ja he reagoivat itseään kiinnostaviin hakuihin. Vain kiinnostuneiden kandidaattien itse toimittama tieto luovutetaan asiakkaille”, sanoo Elina Liehu.

Ferovalon palvelun jäsen pystyy tallentamaan järjestelmään cv-tietonsa useana eri versiona. Nämä cv:t ovat jäsenten omassa, vapaassa käytössä.

Suomi on Ferovalolle pilottimarkkina – yrityksen tavoite on kasvaa globaaliksi toimijaksi.

Ferovalo on Elina Liehun 2016 perustama yritys. Se on kasvava startup-yritys. Perustamisen jälkeen liikevaihto n. 0,5 miljoona euroa. Asiakkaina on ollut kaikenkokoisia yrityksiä pörssiyhtiöistä startuppeihin. Käyttökokemuksia puolin ja toisin on saatu ja konsepti on todettu hyvin joustavaksi ja nopeaksi. Ferovalon verkostossa on noin 400 itsenäistä asiantuntijayrittäjää ja rekisteröityjen määrä tulee kasvamaan voimakkaasti hallituspaikka ja vuokrajohtajajärjestelmän lanseeraamisen jälkeen. Ferovalo on startup, jonka toimintaa tukee kuuden hengen Advisory Board, joka osallistuu yrityksen toimintaan myös operatiivisesti. Hallituksia tukee erillinen Competent Board -tiimi, jossa on tällä hetkellä neljä asiantuntijaa, joilla kaikilla on vahva kokemus hallitustyöskentelystä.